wybor ksiegowegoFinanse 

Co różni księgowość uproszczoną od pełnej?

Kwestia prowadzenia księgowości w firmie jest niezwykle ważnym zagadnieniem, które dotyczy każdego przedsiębiorcy. Przed podjęciem decyzji o tym, jaki model księgowości wybrać, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i potrzeby biznesowe. W Polsce najczęściej stosowanymi sposobami księgowości są księgowość uproszczona oraz pełna. Co właściwie oznaczają te dwa terminy i jakie są między nimi różnice?

Księgowość uproszczona – czym się charakteryzuje?

Księgowość uproszczona jest modelem prowadzenia księgowości, który jest dedykowany małym firmom i jednoosobowym działalnościom gospodarczym. W przypadku tego rozwiązania przedsiębiorca nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy w dziedzinie rachunkowości, ponieważ całą dokumentację można samodzielnie sporządzać. Zazwyczaj korzysta się z programów komputerowych, które ułatwiają prowadzenie ksiąg rachunkowych. Księgowość uproszczona polega na wprowadzaniu do systemu danych dotyczących przychodów i kosztów firmy oraz sporządzaniu prostych zestawień finansowych.

Księgowość pełna – na czym polega?

Księgowość pełna to system prowadzenia księgowości, który jest znacznie bardziej rozbudowany niż uproszczona wersja. W przypadku tej opcji przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji rachunkowej oraz sporządzania rozbudowanych zestawień finansowych. Wymaga to już posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości lub zatrudnienia osoby, która zajmie się tą kwestią. Prowadzenie księgowości pełnej w Toruniu lub innym mieście jest dedykowane większym firmom, które generują większe przychody i mają bardziej złożoną strukturę finansową.

Podobieństwa i różnice

Podstawowym podobieństwem między księgowością uproszczoną a pełną jest ich cel – oba systemy mają na celu zapewnienie prawidłowego i zgodnego z przepisami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oba modele wymagają od przedsiębiorcy odpowiedzialności za poprawność wprowadzanych danych oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Z kolei między księgowością uproszczoną a pełną można wskazać istotne różnice. Księgowość uproszczona jest znacznie prostsza w prowadzeniu niż pełna, co oznacza, że przedsiębiorca samodzielnie może ją obsługiwać. Nie wymaga to zatrudnienia specjalisty ds. rachunkowości, co skutkuje obniżeniem kosztów. Z kolei w przypadku księgowości pełnej konieczne jest zatrudnienie księgowego lub współpraca z biurem rachunkowym.

Polecane artykuły

Skomentuj