Finanse 

Czym jest rozdzielność majątkowa?

W każdym zawartym już związku małżeńskim obowiązuje określony ustrój majątkowy. Może być to wspólnota majątkowa lub rozdzielność, która może zostać ustanowiona poprzez akt notarialny lub zasądzona przez sąd. Czym jest rozdzielność majątkowa? Dowiesz się z naszego artykułu. 

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa to ustrój w małżeństwie, poprzez który definiuje się sposób zarządzania i gromadzenia pieniędzy w małżeństwie. Jest to opcja alternatywa dla wspólnoty majątkowej. Kiedy w małżeństwie obowiązuje rozdzielność majątkowa, każdy z małżonków posiada swój osobisty majątek, którym zarządza. Okazuje się jednak, że małżonkowie mimo rozdzielności, mogą wspólnie nabywać, np. nieruchomości, której stają się właścicielami w określonej części, ustalonej przez nich samych.

Masz więcej pytań? Zapytaj prawnika na https://kancelariasprawyrodzinne.pl/adwokat-rozdzielnosc-majatkowa-warszawa/

Jakie są rodzaje rozdzielności majątkowej?

Rozdzielność majątkowa może przybierać różne formy. W Polsce wyróżniamy:

  • rozdzielność majątkową dobrowolną,
  • rozdzielność majątkową przymusową.

Rozdzielność dobrowolna powstaje poprzez dobrowolne podpisanie tzw. intercyzy w formie aktu notarialnego. Może być ona ustanowiona przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i podczas jego trwania.

Rozdzielność przymusowa ustanawiana jest w drodze orzeczenia sądu, kiedy zaistnieją ważne przesłanki. Są to np.:

  • trwonienie majątku wspólnego przez jednego z małżonków,
  • uzależnienia, przez które jeden ze współmałżonków traci kontrolę nad finansami,
  • sytuacje rażącej niegospodarności,
  • separacja,
  • brak wspólnego gospodarstwa domowego,
  • zamieszkiwanie oddzielne,
  • ogłoszenie upadłości konsumenckiej jednego z małżonków,
  • ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków.

Jak wygląda rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków?

Istnieje również rozdzielność majątkowa z wyrównywaniem dorobków, która polega na wyrównaniu przez jednego z małżonków dorobku drugiego małżonka. Tak naprawdę podczas trwania małżeństwa intercyza ta nie różni się niczym od dobrowolnej rozdzielności. Dopiero w momencie orzekania rozwodu, zachodzą znaczące różnice. Chodzi o sytuację, w której sąd orzeka rozwód, a jeden z małżonków posiada niższy majątek od drugiego. W takiej sytuacji może on starać się o wyrównanie dorobku. Warunkiem jest podpisanie odpowiedniej umowy o rozdzielności z wyrównaniem dorobków w formie aktu notarialnego. Można to zrobić zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa.

Rozdzielność majątkowa – jakie są zalety i wady takiego rozwiązania?

Jedną z najważniejszych zalet rozdzielności majątkowej w małżeństwie jest brak konieczności odpowiadania za długi zaciągnięte przez drugiego współmałżonka. Natomiast wadą jest brak wspólnoty, poprzez którą małżonkowie bogacą się oddzielnie, bez konieczności poczucia odpowiedzialności za drugiego współmałżonka. W sytuacji rozwodu jedna strona, która poświęcała się bardziej (kosztem życia zawodowego), np. wychowując dzieci czy dbając o dom, może być poszkodowana, gdyż po rozwodzie zostanie jedynie z tym, co samodzielnie udało jej się zarobić.

Polecane artykuły

Skomentuj