Ulga IPWiadomości 

Czym jest ulga IP Box i kogo obowiązuje?

Polski rząd podejmuje wiele prób, zachęcających przedsiębiorców do pracy nad rozwojem swoich firm. Celem tych działań jest wydobycie potencjału biznesowego, jaki drzemie w umysłach polskich przedsiębiorców. Jedną z propozycji jest IP Box, dzięki której członkowie rządu chcą wesprzeć działalność badawczo-rozwojową. Czym jest ulga IP Box i kto może z niej skorzystać?

Najważniejsze informacje o uldze IP Box

Preferencyjne opodatkowanie dochodów przysługuje podatnikom prowadzącym wyłącznie działalność o charakterze badawczo-rozwojowym. Ulga IP Box została wprowadzona 23 października i obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Przedsiębiorcy mogli więc po raz pierwszy skorzystać z ulgi w 2020 roku, rozliczając dochody pozyskane w 2019 roku na nowych zasadach. Zgodnie z treścią obowiązującej ustawy, dochód został opodatkowany stawką w wysokości 5%.

Ulga IP

Kto może skorzystać z ulgi?

Uzyskanie ulgi możliwe jest wyłącznie przy spełnieniu poniższych wymagań. Z preferencyjnego opodatkowania dochodów mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, a także osoby, które wytworzyły kwalifikowane IP w ramach tejże działalności. Chcąc rozliczyć się za pomocą ulgi IP Box, przedsiębiorca musi osiągnąć odpowiednią wysokość dochodu z kwalifikowanego IP, który podlega opodatkowaniu w Polsce.

W jaki sposób można potwierdzić słuszność zastosowania ulgi IP Box? Pozytywną opinię należy uzyskać we właściwym urzędzie skarbowym, który wyda decyzję w formie interpretacji indywidualnej.

Czym są kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z preferencyjnej stawki w podatku CIT lub PIT tylko wówczas, gdy ich działalność związana jest z wytworzeniem, ulepszeniem lub rozwinięciem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Zalicza się do niego przede wszystkim patent, prawo ochronne na wzór użytkowy (przykładem może być nowa funkcja mebla), prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa autorskie do programu komputerowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin.

Jakie są podmioty uprawnione?

Z ulgi IP Box mogą skorzystać podatnicy, którzy objęci są zarówno podatkiem PIT, jak i CIT. Wśród tych pierwszych znajduje się między innymi: jednoosobowa działalność gospodarcza, wspólnicy spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, jak również przedsiębiorstwa w spadku. Podatnicy objęci podatkiem CIT, którzy mogą skorzystać z 5% ulgi, to z kolei osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, podatkowe grupy kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, których zarząd lub siedziba zlokalizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także spółki niemające osobowości prawnej, a ich siedziba lub zarząd zlokalizowane są w państwie, które według swojego prawa traktuje je jako osoby prawne.

Partnerem materiału jest Konieczny Wierzbicki – Kancelaria Radców Prawnych.

Polecane artykuły

Skomentuj