Ile dni urlopu?Firma Wiadomości 

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi?

Wymiar urlopu zależy od stażu pracy pracownika. Każdy z pracowników ma prawo do wypoczynku. Stanowi o tym art. 14 Kodeksu Pracy stwierdzający, że zapewniają go „przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych”. Kwestie związane z urlopami wypoczynkowi reguluje szerzej rozdział I działu siódmego tego aktu. Stamtąd też można dowiedzieć się, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

Nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do urlopu wypoczynkowego, który jest coroczny, nieprzerwany i płatny. Liczba dostępnych dni urlopowych wyliczana jest natomiast na podstawie stażu pracy pracownika.

Z ilu dni urlopu może skorzystać pracownik?

Wymiar urlopu jest równy 20 dniom (dla pracowników, którzy są zatrudnieni mniej niż 10 lat) lub 26 dniom (dla pracowników, którzy pracują już od co najmniej 10 lat). Osoby, które rozpoczęły pierwszą pracę, nabywają prawo do urlopu wraz z każdym przepracowanym miesiącem w wymiarze 1/12 urlopu, którzy przysługuje po przepracowaniu pełnego roku. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy urlop wyliczany jest proporcjonalnie do tego czasu pracy.

Ważne jest też to, iż staż pracy, pozwalający na ustalenie wymiaru urlopu, bierze pod uwagę również okresy zatrudnienia poprzedniego, nie uwzględniając przerw w pracy czy sposobów, w jakich stosunki pracy ustały.

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Co więcej, do okresu pracy wlicza się także okresy nauki. I tak: ukończenie zasadniczej (lub równorzędnej) szkoły zawodowej to 3 lata, średniej szkoły zawodowej – 5 lat, średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (i równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat, szkoły średniej ogólnokształcącej – 4 lata, szkoły policealnej – 6 lat, a szkoły wyższej – 8 lat. Te okresy nie sumują się jednak, pod uwagę jest brana liczba najkorzystniejsza dla pracownika. Podobnie jest wtedy, gdy nauka pobierana była w trakcie zatrudnienia.

Urlop na wniosek

Warto podkreślić, że obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym uzyskane do niego zostały prawa. Zatrudniony może wnioskować o podzielenie swojego urlopu na części. W takiej sytuacji co najmniej jedna z nich powinna trwać czternaście następujących po sobie dni kalendarzowych.

Urlopy udzielane są zawsze na wniosek pracownika. To właśnie dlatego warto zapoznać się z zaletami systemu RCP w Twojej firmie. Dzięki aplikacji inEwi.pl możliwe jest zarządzanie urlopami online. W ten sposób można łatwo składać wnioski urlopowe, rozpatrywać je i przygotowywać plan urlopów. Elektroniczny obieg dokumentów usprawni funkcjonowanie przedsiębiorstwa i ułatwi dopełnianie formalności związanych z pracą.

Polecane artykuły

One Thought to “Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi?”

  1. adam

    super wiadomość, jak przyszedłem do pracy nikt mnie nie informował ile mam dni wolnych do wykorzystania

Skomentuj