integracja systemow informatycznychFirma 

Integracja systemów komputerowych – czy sprawdzi się w małych i średnich firmach?

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw to niekwestionowany fundament całej gospodarki. Jedną z jego kluczowych cech jest innowacyjność i konieczność ciągłego poszukiwania rozwiązań umożliwiających zwiększanie efektywności. Częstym problemem, jaki napotykają na swojej drodze właściciele firm, są problemy z kompatybilnością wykorzystywanych systemów i narzędzi komputerowych. W związku z tym rośnie też znaczenie integracji systemów informatycznych. Warto dowiedzieć się, na czym polega, oraz w jaki sposób może wpłynąć na kondycję podmiotu.
Co to jest integracja systemów informatycznych?

Niemal każdy użytkownik oprogramowania komputerowego spotkał się z sytuacją, kiedy różne programy, systemy czy urządzenia uniemożliwiały swobodny przepływ plików, czy informacji. Oczywiście taki scenariusz jest sporym problemem dla firm: płynne wykonywanie obowiązków jest wówczas utrudnione lub wręcz niemożliwe, a problemy organizacyjne przekładają się na zdecydowanie trudniejszą realizację bieżących działań oraz egzekwowanie długoterminowych planów. W takich sytuacjach kluczowe znaczenie zyskuje integracja systemów informatycznych, realizowanych przez takie firmy jak Kotrak, który zajmuje się integracją systemów IT oraz dostarczaniem innych rozwiązań IT dla biznesu.

Jak przebiega integracja systemów komputerowych?

To, jak będzie prezentował się proces integracji, zależy od wielu czynników. Wpływ na jego kształt mają również cele i potrzeby biznesowe, które ma osiągnąć dzięki niemu podmiot. Firma zajmująca się wdrożeniem powinna dostosować metodę integracji systemów do realnych biznesowych uwarunkowań.

Warto mieć też świadomość tego, że integracja obejmująca np. pojedyncze aplikacje będzie przebiegać inaczej niż integracja systemów informatycznych, zwłaszcza systemów zarządzania. W każdym przypadku punktem wyjścia powinna być jednak skrupulatna analiza potrzeb i możliwości, uwzględniająca również czynniki organizacyjne oraz posiadane zasoby.

Kiedy warto pomyśleć o integracji systemów?

Wraz z rozwojem rynku rozwiązań informatycznych dla biznesu pojawia się na nim coraz więcej zróżnicowanych narzędzi, pozwalających na automatyzację pracy i lepsze zarządzanie zarówno całym podmiotem, jak i oddzielnymi procesami. Niestety często okazuje się, że w przedsiębiorstwie wykorzystuje się kilka alternatywnych narzędzi, które wspierają inne typy plików lub nie pozwalają na korzystanie z niezbędnych urządzeń.

To jeden z najpowszechniejszych scenariuszy, w których kadry zarządzające decydują się na integrację systemów informatycznych. Można tu wskazać na przykład na fuzje i przejęcia, kiedy dochodzi do połączenia podmiotów korzystających z różnych rozwiązań informatycznych. Integracja systemów jest wówczas jednym z najprostszych sposobów na zapewnienie płynnej transformacji.

Integracja systemów IT w sektorze MŚP

Nowoczesne systemy informatyczne wspierają pracę w organizacjach różnej wielkości i specjalizacji. Także działania integracyjne są przeprowadzane zarówno w mikroprzedsiębiorstwach, jak i sektorze MŚP oraz dużych, międzynarodowych podmiotach. To przekłada się jednak bezpośrednio na zakres prac oraz powiązane z tym wymagania organizacyjne i finansowe.

W każdym przypadku należy jednak traktować integrację systemów informatycznych jako jedną z najistotniejszych inwestycji, pozwalającą na automatyzację procesów i znaczne zwiększenie efektywności podejmowanych działań nie tylko w krótszym, ale również długim okresie.

Polecane artykuły

Skomentuj