prowadzenie rachunkowosciFirma 

Książka KPIR – kto ma obowiązek jej prowadzenia?

W dzisiejszych czasach każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia spraw księgowych, na przykład książki KPIR. Niestety cała ta czynność jest skomplikowana sama w sobie, a stałe zmieniające się przepisy nie ułatwiają sprawy. Warto z tego powodu zatrudnić księgową lub całe biuro rachunkowe, które pomoże nam się z tym uporać i będzie prowadziło książkę KPIR.

Czym jest książka KPIR?

Książka KPIR to nic innego jak podatkowa księga przychodów i rozchodów. Jest to rodzaj ewidencji księgowej, w którym księguje się wszelkiego typu przychody, zakupów towarów handlowych, materiałów podstawowych i wszelakie koszty uboczne. Poza tym księguje się w niej wszelkie wydatki takie jak wynagrodzenia i wszystkie pozostałe, mające związek z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo od kilku lat książka KPIR we Wrocławiu musi zawierać koszty prac badawczo-rozwojowych.

Księgę przychodów i rozchodów trzyma się w miejscu wykonywania działalności albo w miejscu wskazanym przez podatnika jako siedziba. Jeśli na przykład podatnik prowadzi przedsiębiorstwo wielozakładowe, taka księga musi znajdować się w każdym zakładzie. 

Kto ma obowiązek prowadzenia książki KPIR?

Należy wiedzieć, kto ma obowiązek prowadzenia książki KPIR, aby uniknąć kar. Są to osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy. Poza tym do prowadzenia książki KPIR zobowiązane są spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i spółki partnerskie. Wówczas przychody netto za poprzedni rok nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej dwóch milionów euro. Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy ten limit, zobowiązane jest już to prowadzenia pełnej księgowości.

Sprawy związane z prowadzeniem książki KPIR nie są proste, dlatego warto je powierzyć czemuś takiemu jak biuro rachunkowe Kontador we Wrocławiu. Takie biuro zajmie się całą sprawą od początku do końca, a my będziemy spokojni ze względu na fakt, iż takie sprawy są prowadzone w sposób odpowiedni.

Polecane artykuły

Skomentuj