Multispace przyszłością biur

W jednych ze swoich najnowszych, szeroko zakrojonych badań prestiżowy Instytut Fraunhofera postawił pytanie, w którym kierunku ewoluować będą przestrzenie biurowe. Odpowiedź była zaskakująco jednoznaczna: przyszłość to multispace. Instytut Fraunhofera to największa w Europie instytucja zajmująca się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniami w przemyśle. W 2017 roku sekcja odpowiadająca za tematykę środowiska i organizacji pracy przeprowadziła przekrojowe badania dotyczące tego, jak dobrze przestrzenie biurowe wspierają cele funkcjonujących w nich przedsiębiorstw. Najważniejszy wniosek, który nasuwa się po lekturze raportu „Skuteczne biura i światy pracy: wybrane czynniki sukcesu w procesie efektywnego projektowania przestrzeni”? Dominującą formą organizacji pracy biurowej będzie … Czytaj dalej Multispace przyszłością biur