Pierwsze JPK już 25 sierpnia. Jak się spóźnisz - możesz zostać ukaranyPodatki 

Pierwsze JPK już 25 sierpnia. Jak się spóźnisz – możesz zostać ukarany

Zmiany w ordynacji podatkowej wymagają comiesięcznego przesyłania do Ministra Finansów ewidencji VAT w formie elektronicznego dokumentu VAT_JPK, opatrzonego kwalifikowanym e-podpisem. Plik JPK należy przesyłać łącznie z deklaracją VAT, czyli do 25. dnia kolejnego miesiąca, nawet jeśli VAT rozlicza się kwartalnie. Mali i średni przedsiębiorcy pierwsze informacje o ewidencji VAT w formie JPK prześlą do 25. lutego 2017 r., zaś mikroprzedsiębiorcy o rok później. Największe firmy pierwszy raport muszą przesłać już do 25. sierpnia 2016 r. Niedotrzymanie tego terminu może być traktowane jako naruszenie obowiązku podatkowego.

Raporty w formie pliku JPK są formalnie informacjami podatkowymi, dlatego niedotrzymanie obowiązku ich przesłania stanowi naruszenie art. 80 Kodeksu karnego skarbowego i może być zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe” podkreśla Renata Kotecka, Product Owner w polskim oddziale Sage. Rodzaj kwalifikacji zależy od kilku czynników związanych z okolicznościami danej sprawy, takich jak stopień szkodliwości społecznej czynu, sposób jego popełnienia, pobudki działania sprawcy itp. Jeżeli niedotrzymanie ustawowego obowiązku zostanie uznane za przestępstwo skarbowe, podatnikowi grozi grzywna w wysokości od 10 do 120 stawek dziennych w wysokości nie mniejszej niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę i nie większej niż jej czterystukrotność. Może zatem wynosić od 616,60zł do 2 959 680zł. Jeśli zaniedbanie przedsiębiorcy zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie, może on zostać obciążony grzywną w wysokości od 1/10 do dwudziestokrotności wysokości minimalnej pensji. Jeżeli grzywnę orzeka sąd, może ona wynieść od 185zł do 37 000zł. Grzywna nakładana mandatem karnym może wynieść maksymalnie 3 700zł.

Karą pieniężną może zostać obciążona osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi w firmie, szczególnie finansowymi. Nie tylko osoba decyzyjna, zajmująca kierownicze stanowisko, czy prowadząca działalność, ale także pracownik, któremu został powierzony obowiązek przygotowania i przesłania raportu. Jednak ostateczna decyzja o przyznaniu takiej osobie grzywny zależy m.in. od treści umowy łączącej ją z firmą, zakresu i możliwości realizacji obowiązków, czy też okoliczności danej sprawy.

Wyjście awaryjne

Artykuł 48. Ordynacji podatkowej, dotyczący terminów materialnoprawnych, potencjalnie daje możliwość odroczenia terminu wykonania obowiązku podatkowego, w tym przesłania raportu. Trzeba jednak pamiętać, że wniosek o odroczenie terminu należy złożyć przed jego upłynięciem. Ponadto odroczenie musi być uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, a decyzja w jego sprawie pozostaje w gestii urzędników.


Chcesz dowiedzieć się, jak inni radzą sobie z JPK? Przyjdź na konferencję „Elektroniczne kontrole podatkowe – pierwsze doświadczenia. Wyzwania przedsiębiorców i rozwiązania ekspertów”

Polecane artykuły

One Thought to “Pierwsze JPK już 25 sierpnia. Jak się spóźnisz – możesz zostać ukarany”

  1. gutek

    to lepiej się nie spóźnić 😉

Skomentuj