Wiadomości 

Ubezpieczenie – niezbędna ochrona w zawodzie fizjoterapeuty

Zarobki fizjoterapeutów są niewspółmierne do odpowiedzialności i ryzyka, jakie niesie za sobą ten zawód. Odpowiedzialność cywilna za błędy w procesie fizjoterapeutycznym to przede wszystkim odpowiedzialność finansowa. Każdy fizjoterapeuta, który nie chce z własnej kieszeni płacić odszkodowań i rent, powinien wykupić odpowiednie ubezpieczenie.

W styczniu br. Prokuratura Rejonowa w Tarnowie umorzyła postępowanie wobec 30-letniej fizjoterapeutki. Śledztwo dotyczyło okoliczności śmierci 10-latka, który zmarł podczas hydroterapii. Prokurator stwierdził, że nie można wykazać, że do śmierci chłopca doszło w wyniku niezachowania przez fizjoterapeutkę ostrożności wymaganej przy prowadzeniu zabiegu.

Niskie zarobki, wysokie ryzyko sprawy sądowej

Powyższy przykład pokazuje, jak dużą odpowiedzialnością jest obarczony zawód fizjoterapeuty. Praca z pacjentem zwiększa ryzyko popełnienia błędu terapeutycznego, a w konsekwencji – sprawy sądowej. Trudne i skomplikowane przypadki stanowią olbrzymie obciążenie psychiczne. Płace w tym sektorze są niewspółmierne do  odpowiedzialności, jaką ponosi fizjoterapeuta. Z danych wynagrodzenia.pl wynika, że miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku fizjoterapeuty wynosi 2 648 zł brutto. Połowa fizjoterapeutów otrzymuje pensję wahającą się od 2 276 zł do 3 234 zł. Zarobki poniżej 2 276 zł oraz powyżej 3 234 otrzymuje po 25 proc. fizjoterapeutów. Tym bardziej potrzebne wydaje się dobre ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które będzie finansowym zabezpieczeniem w sytuacji, gdy trzeba będzie zapłacić odszkodowanie.

Ubezpieczenie OC – konieczna ochrona w zawodzie

Zgodnie z nowymi przepisami prawa, od 30 listopada br. każdy fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą będzie musiał wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC. Obejmuje ono zakresem wszystkie czynności fizjoterapeutyczne wynikające z Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty m.in. zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii masaże, oraz wybrane zabiegi terapii manualnej (w tym mobilizacje lub manipulacje).

Fizjoterapeuci zatrudnieni na etacie i nie posiadający własnej działalności gospodarczej także powinni rozważyć zakup polisy OC, choć dla nich jest to ubezpieczenie dobrowolne. Ochroni ich ono w sytuacji, kiedy pracodawca będzie żądał pokrycia szkody wyrządzonej pacjentowi i wystąpi wobec nich z regresem do wysokości 3 pensji.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty uregulowała prawnie profesję fizjoterapeuty nadając jej status zawodu zaufania publicznego. Obecnie każdy fizjoterapeuta musi posiadać wpis w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, który potwierdzi jego prawo do wykonywania zawodu. Dodatkowo osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą powinny wykupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z sumami gwarancyjnymi 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia. W odpowiedzi na nowe regulacje prawne INTER przygotowało – we współpracy ze środowiskiem fizjoterapeutów – dedykowany pakiet ubezpieczeń „INTER Fizjoterapeuta”. Pakiet występuje w dwóch wariantach do wyboru. Pierwszy, standardowy, to ubezpieczenie OC obowiązkowe na sumy gwarancyjne wymagane ustawą oraz dodatkowo ubezpieczenie od naruszenia praw pacjenta czy ochrona prawna w życiu zawodowym. W wariancie Premium zapewniamy dodatkowo ochronę prawną w życiu prywatnym, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na wypadek ekspozycji na materiał zakaźny oraz świadczenia pieniężne w przypadku agresji pacjenta – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER.

Jak widać ochrona, której wymaga od fizjoterapeuty prawo, nie zabezpieczy wszystkich ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu. Myśląc o ubezpieczeniu należy przeanalizować różne aspekty swojej pracy zwłaszcza, gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą. Przyjrzyjmy się zatem najciekawszym produktom ubezpieczeniowym, które mogą okazać się bardzo pomocne w codziennej pracy:

Pomoc prawna

Ubezpieczenie zapewnia pomoc prawną w trudnych sytuacjach zawodowych. Ochrona obejmuje zarówno porady prawne, jak i koszty wynagrodzenia pełnomocnika w sprawach zawodowych np. z tytułu zniesławienia lub znieważenia. W wyższym wariancie ochrona obejmuje także rodzinę oraz życie prywatne fizjoterapeuty. Pod ochroną są sprawy karne, cywilne i dyscyplinarne.

Ochrona przed szkodami w mieniu pacjenta

Prowadząc własną praktykę mamy nieustanny kontakt z pacjentami. Ważne, żeby nasze ubezpieczenie obejmowało także zniszczenie mienia pacjenta. Tutaj zastosowanie ma dobrowolne ubezpieczenie OC, które chroni przed finansowymi konsekwencjami takich szkód.

Ochrona przed agresją

Im dłuższa praktyka zawodowa, tym wyższa świadomość potrzeby zakupu ochrony związanej z agresywnymi pacjentami. Specjalne, dedykowane ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji gdy fizjoterapeuta padnie ofiarą agresji pacjenta.

Wsparcie po wypadku

Wariant premium pakietu INTER dla fizjoterapeutów to także ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Za takie uznaje się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za % uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku.

Świadczenia w chorobie

Fizjoterapeuta prowadzący własną działalność powinien pomyśleć o zabezpieczeniu finansowym w sytuacji dłuższej niezdolności do pracy. Ubezpieczenie „Świadczenie Dzienne” zapewni wypłatę konkretnej kwoty przez każdy dzień zwolnienia spowodowanego chorobą lub wypadkiem – już od 1-go do 365-go dnia zwolnienia.

Polecane artykuły

One Thought to “Ubezpieczenie – niezbędna ochrona w zawodzie fizjoterapeuty”

Skomentuj