Banki muszą się spieszyć, by powalczyć o sektor MSPBankowość 

Banki muszą się spieszyć, by powalczyć o sektor MSP

To już ostatnie dni dla banków i placówek, by wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”. Już od 17 lat promuje on dobrą współpracę sektora bankowego oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których co roku przybywa.

XVII edycja, do której nabór kończy się 29 lutego, zostanie przeprowadzona w odświeżonej formule. Przede wszystkim uczestnicy nie będą już tak mocno obciążeni przygotowaniem niezbędnych dokumentów. Wpływ na to ma m.in. wprowadzenie do konkursu badania uczestników metodą tzw. tajemniczego klienta.

Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach: banki uniwersalne, banki spółdzielcze i małe banki lokalne, oddziały bankowe. W I etapie uczestnicy wypełniają prosty kwestionariusz, będący prezentacją banku. Te podmioty, których prezentacje zostaną pozytywnie ocenione przez Zespół Audytorów Jakości, przejdą dalej i zostaną poddane badaniu przez tajemniczego klienta.

Tajemniczy klient odwiedza bank

Badanie metodą tajemniczego klienta pozwala na sprawdzenie systemu obsługi klienta, nastawienia pracowników placówki, a także zgodności faktycznej oferty z ofertą promowaną przez bank.
W ramach badania zostaną zrealizowane różne scenariusze. Placówkę banku odwiedzi m.in. biznesmen prowadzący start-up, osoba samozatrudniona, inwestor, eksporter czy przedsiębiorca planujący relokację biznesu, który będzie chciał poznać ofertę banku. Każdy profil będzie miał swoje wielowariantowe historie. W ramach badania będzie badana przejrzystość i funkcjonalność systemów transakcyjnych, jakość pracy doradców (obsługi klienta), satysfakcja klienta. Każdy tajemniczy przedsiębiorca oprócz uruchomienia w banku usług transakcyjnych będzie zainteresowany jednym lub dwoma aktywnymi produktami bankowymi, stwarzającymi duże wymagania wobec banku, w tym tymi, które są kluczowe dla banku.

Tajemniczy przedsiębiorcy przeprowadzą rozmowy z wybranymi pracownikami banków (odpowiedzialnymi za obszar, którego dotyczy sprawa danego przedsiębiorcy), rozpoznają środowisko bankowe i na tej podstawie sformułują oceny poszczególnych zakresów bankowości przedsiębiorstw.

Tak przeprowadzone badanie uczestników dostarczy wiedzy o jakości usług bankowych poszczególnych banków/oddziałów i oferty skierowanej do przedsiębiorców. Zestawienie wyników uczestników badania pozwoli jego uczestnikom wyciągnąć wnioski i zaplanować działania, które pozwolą na usprawnienie obsługi przedsiębiorców i ulepszenie oferty.

Badanie to pozwoli na ustalenie następujących czynników decyzyjnych:

  • Jak się plasuje ocena jakości obsługi przez doradców bankowych na tle innych uczestniczących w badaniu banków?
  • Jak przedsiębiorcy oceniają funkcjonowanie systemów transakcyjnych obejmujących elementy wirtualne, materialne i ludzkie?
  • Jak przedsiębiorcy oceniają możliwości i korzystność uzyskania konkretnych, ważnych
    dla nich usług bankowych w poszczególnych bankach?

Pozwoli to na usprawnienie systemu obsługi przedsiębiorców w bankach i systemu transakcyjnego
do obsługi przedsiębiorców w bankach oraz ulepszenie oferty bankowej w zakresie produktów dla przedsiębiorców, co przełoży się na dostępność usług finansowych m.in. dla sektora MSP.

Ponadto każdy bank uczestniczący w badaniu w ramach tegorocznej edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” otrzyma rekomendacje zespołu konkursowego w zakresie usprawnienia swojego systemu jakości w ramach bankowości przedsiębiorstw. Te twarde elementy, po ich wdrożeniu znacząco wpłyną na zwiększenie skuteczności banków w zakresie bankowości przedsiębiorstw.

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w swojej codziennej działalności bada kondycję polskich firm, problemy, na jakie napotykają, i możliwość ich rozwiązania. Badanie banków ma zwrócić uwagę sektora finansowego na kwestię dostępności usług bankowych
i finansowania przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli sektora, który w Polsce rozwija się najszybciej.

Więcej na www.bankprzyjazny.pl

Polecane artykuły

One Thought to “Banki muszą się spieszyć, by powalczyć o sektor MSP”

  1. helll

    bardzo fajny artykuł i ciekawy

Skomentuj