Wiadomości 

Doradca patentowy — jak wybrać specjalistę?

Nowe, samodzielnie stworzone wytwory własności intelektualnej podlegają ochronie. Polega ona na niemożliwości kopiowania danego wzoru, urządzenia lub czegokolwiek innego przez inne osoby bez pozwolenia. Nie dzieje się to jednak automatycznie. Wynalazca lub przedsiębiorca musi dokonać rejestracji. Zajmują się tym kancelarie patentowe. W tym artykule znajduje się poradnik, jak wybrać takiego specjalistę do współpracy.

Kim jest doradca patentowy?

Prawnik, który specjalizuje się w prawie ochrony intelektualnej i pomaga zarejestrować nazwę, pomysł, produkt, wynalazek etc. to odrębna gałąź prawa. Doradca patentowy w Warszawie i nie tylko pomaga osobom, którzy uważają, że ich produkt jest wyjątkowy i chcą go opatentować. Odnajduje się w gąszczu przepisów, by przedsiębiorca najwięcej na tym zyskał.

Patent oznacza prawo do wyłącznego korzystania z przedmiotu w sposób zarobkowy, ale tylko na terenie kraju, którego dotyczy. Doradztwo patentowe w Warszawie jest więc bardzo szerokie. Dotyczyć może niezwykle wielu dziedzin. Rzecznik patentowy musi mieć wiedzę, która pomoże w pomyślnym przejściu przez cały proces.

W jaki sposób działa ochrona patentowa?

Doradca patentowy pomaga w przejściu przez skomplikowane procedury. Aby uzyskać patent, należy złożyć w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenie z dokładnym opisem przedmiotu. W podaniu nie może zabraknąć skutków jego wykorzystania, a także przykładowych realizacji. Przydają się wszelkie materiały wizualne, które ułatwiają zobrazowanie, jak dokładnie działa dany instrument.

Raz przyznany patent nie jest bezterminowy. Działa maksymalnie 20 lat (w zależności od przypadku, czasami jest to krócej). Do tego dodatkowo wymaga corocznego ponownego zgłaszania, co wiąże się również z opłatą. W gąszczu przepisów pozwala zorientować się doradca patentowy.

Doradca patentowy to wyspecjalizowany prawnik, który swoim działaniem ułatwia uzyskanie patentu. W ten sposób można chronić szczególnie cenną wartość intelektualną i zarabiać na niej.

Polecane artykuły

Skomentuj