Grupowe ubezpieczenie na życie Open LifeFirma Finanse 

Grupowe ubezpieczenie na życie Open Life

Grupowe ubezpieczenia na życie to jedne z najpopularniejszych świadczeń pozapłacowych, jakie pracodawcy oferują swoim pracownikom. Nie powinno to dziwić, ponieważ produkty te, pomimo że nie wymagają dużych nakładów finansowych, niosą ze sobą wiele korzyści zarówno dla samych zakładów pracy, jak i zatrudnianych w nich osób.

W niniejszym artykule, na przykładzie Grupowego ubezpieczenia na życie Open Life – produktu, który był już kilkukrotnie wyróżniany przez Gazetę Finansową w rankingach najlepszych polis grupowych – objaśniamy istotę grupowych pracowniczych ubezpieczeń na życie, a także wskazujemy powody, dla których pracodawcy powinni się nimi zainteresować.

Przed czym może chronić grupowe ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie grupowe, podobnie jak indywidualna polisa na życie, ma za zadanie przede wszystkim zabezpieczyć przyszłość rodziny ubezpieczonego po jego śmierci. W praktyce jednak, ubezpieczyciele oferują możliwość dokupienia do umowy podstawowej dotyczącej śmierci Ubezpieczonego wielu różnych ubezpieczeń dodatkowych, które pozwalają otrzymać wsparcie finansowe w przypadku np. narodzin dziecka, śmierci rodziców czy teściów, uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy, ciężkich chorób, leczenia szpitalnego, operacji chirurgicznych, itp. W przypadku wyboru bardziej rozbudowanego pakietu polisy, ubezpieczony otrzymuje zatem naprawdę bogaty zakres ochrony.

Ubezpieczenie szyte na miarę potrzeb pracodawcy i jego pracowników

Ważną korzyścią dla pracodawcy jest fakt, iż może on liczyć na indywidualne, a tym samym bardziej elastyczne podejście ze strony Open Life przy przygotowywaniu zakresu oferty, gdyż zakres  konstruowany jest w oparciu o wymagania pracodawcy i jego pracowników oraz uwzględnia specyfikę danego zakładu pracy. Inaczej mówiąc, w takim modelu pracodawca może dostosować do rzeczywistych potrzeb swojej firmy takie elementy jak zakres ochrony, wysokość składki czy świadczeń. Pracownik zaś, wybiera spośród dostępnych opcji taki wariant ochrony, który najpełniej odpowiada jego oczekiwaniom a także możliwościom finansowym. Może też przy tym sam określić, czy potrzebuje najszerszego zakresu ochrony, czy też woli jedną z jej tańszych opcji, np. bez ochrony dzieci i małżonka. Grupowe ubezpieczenie na Życie Open Life to nowoczesne rozwiązanie ochronne, szyte na miarę potrzeb zarówno Pracodawców jak i Pracowników a także członków ich rodzin.

Jeszcze więcej elastycznych rozwiązań

Istotny jest również fakt, że pracodawca, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia grupowego, może wnioskować o całkowite lub przynajmniej częściowe zniesienie okresów ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń (karencji). Co więcej, w każdą rocznicę polisy ubezpieczony może zmienić wariant ochronnych, tj. wysokość świadczeń, wysokość składek bądź zakres działania ubezpieczenia. W praktyce bowiem, umowa ubezpieczenia podpisywana jest na 1 rok z opcją przedłużenia na kolejne lata o ile żadna ze stron umowy nie wyrazi woli nieprzedłużania umowy na kolejne lata. Takie rozwiązanie niesie dla pracodawcy dużą wygodę i elastyczność – po upływie ustalonego okresu może wnioskować o modyfikację kształtu polisy bądź skorzystać z oferty innego ubezpieczyciela.

Grupowe ubezpieczenie na życie – tańsze niż polisa indywidualna

Kluczową zaletą grupowego ubezpieczenia na życie jest fakt, że jest ono znacznie tańsze od polisy indywidualnej ofertując szerszy zakres ochrony. Ubezpieczyciele mogą zaproponować tutaj atrakcyjne ceny z tego względu, że ponoszą wyraźnie mniejsze wydatki na działania administracyjne i pozyskiwanie nowych klientów, niż w przypadku ubezpieczeń indywidualnych.

Bez badań medycznych

Przy polisach indywidualnych pojawia się konieczność wypełniania rozbudowanych ankiet medycznych, a coraz częściej także – przeprowadzenia wskazanych przez ubezpieczyciela badań lekarskich. Ten ostatni wymóg to właściwie standard, jeśli chodzi o osoby w zaawansowanym wieku. Tymczasem grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie Open Life w ogóle nie nakłada tego typu obowiązków – ubezpieczony nie ma obowiązku wypełniania ankiety medycznej o ile przystępuje do ubezpieczenia w ciągu 3-ch miesięcy od daty jego zawarcia bądź swojego zatrudnienia. Taka uproszczona procedura obejmowania ochroną, a także brak formalności związanych z oceną ryzyka to oczywista wygoda dla firm i ich pracowników.

Jakie korzyści daje pracodawcy grupowe ubezpieczenie na życie?

Można wskazać jeszcze kilka innych powodów, dla których firma powinna zainteresować się grupową polisą na życie.

Pracodawca, dając pracownikom oraz ich najbliższym możliwość przystąpienia do polisy grupowej, kształtuje swój pozytywny wizerunek. Ponadto, w czasach niskiego bezrobocia i nasilającej się walki o dobrych pracowników-specjalistów, oferowanie tego typu dodatków motywacyjnych może okazać się wręcz niezbędne.

Wart podkreślenia jest fakt, iż pracodawca decydując się na finansowanie składek ubezpieczeniowych dla swoich pracowników, w przypadku śmierci pracownika objętego grupowym ubezpieczeniem na życie, pracodawca zwolniony jest z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej do kwoty świadczenia wskazanego w polisie.

O tym, z jakich jeszcze względów warto wykupić polisę akurat w TU Open Life można przeczytać na stronie: http://www.openlife.pl/o-nas/aktualnosci/szczegoly-wiadomosci/95-oferta-ubezpieczenia-grupowego-open-life-ponownie-wyrozniona/.


Artykuł sponsorowany

Polecane artykuły

2 Thoughts to “Grupowe ubezpieczenie na życie Open Life”

  1. Anna#Zamojska

    Dla mnie zaangażowanie autora jest bardzo pomocne.Dziękuję za wartościowe informacje.Naprawdę polecem znajomym plusik.

Skomentuj