kancelaria notarialnaWiadomości 

Kiedy warto skorzystać z usług kancelarii notarialnej?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, kiedy warto skorzystać z usług kancelarii notarialnej? W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, gdy potrzebujemy pomocy prawnika, aby sfinalizować określone sprawy prawne. W takim przypadku warto wiedzieć, jakie usługi może świadczyć notariusz i kiedy ich wykonanie jest obowiązkowe.

Sporządzenie aktu notarialnego

Pierwsza sytuacja, w której warto skorzystać z usług kancelarii notarialnej w Opolu, to sporządzenie aktu notarialnego. Jest to dokument sporządzony przez notariusza, który potwierdza zawarcie umowy lub inne czynności prawne. Przykładami takich umów są umowa sprzedaży nieruchomości, umowa darowizny czy też umowa spółki. Akt notarialny gwarantuje swoim stroną bezpieczeństwo prawnego zawarcia umowy oraz chroni przed ewentualnymi próbami jej zakwestionowania w przyszłości. Dodatkowo, wiele umów wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności – nie wystarczy zatem samo porozumienie stron bez udziału notariusza.

Pełnomocnictwo i testament

Kolejną okazją do korzystania z usług notariusza jest udzielenie pełnomocnictwa. Notariusz może sporządzić pełnomocnictwo ogólne lub szczególne, które upoważnia określoną osobę do dokonania określonych czynności w naszym imieniu. Przykładami takich pełnomocnictw są pełnomocnictwo do rozporządzania nieruchomością czy pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy sądowej. Z kolei testament sporządzony w formie aktu notarialnego jest szczególnie istotny ze względu na jego niezaprzeczalność oraz trwałość – dzięki temu mamy pewność, że nasza ostatnia wola będzie przestrzegana bez względu na upływ czasu.

Poświadczenie podpisu i dokumentów

Notariusze mają również kompetencje do poświadczenia podpisu. Jest to konieczne, gdy chcemy uprawomocnić nasz podpis na ważnych dokumentach, takich jak umowy czy wnioski. Poświadczenie przez notariusza potwierdza autentyczność naszego podpisu i chroni przed ewentualnymi próbami podrabiania go w przyszłości. Ponadto, notariusz może sporządzić kopie dokumentów oraz poświadczyć ich zgodność z oryginałem. Jest to przydatne, gdy dokumenty są potrzebne do różnych instytucji, a nie chcemy przedstawiać oryginałów ze względu na ich wartość lub ryzyko ich utraty.

Polecane artykuły

Skomentuj