firma transportowaFirma 

Licencja transportowa — o czym mowa w praktyce?

Założenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności, między innymi jej zarejestrowania, zgłoszenia kodów w systemie PKD, a także zakupu niezbędnych aktywów. W przypadku, kiedy profil firmy opiera się na przewozie towarów i usług, jednym z najważniejszych pozwoleń, które trzeba uzyskać, jest licencja transportowa. O czym mowa w praktyce? Podpowiadamy.

Czym jest licencja transportowa?

Licencja transportowa to pozwolenie na wykonywanie usług przewozu towarów lub osób. Dokument taki musi otrzymać każdy przedsiębiorca, który zamierza prowadzić swoją działalność w tym zakresie. Obowiązek ten reguluje ustawa o transporcie drogowym z dnia 15 sierpnia 2013 roku. Innym zaświadczeniem jest jednak licencja na transport krajowy, a innym na międzynarodowy, dlatego jeszcze przed zarejestrowaniem firmy, warto zastanowić się, które pozwolenie jest nam potrzebne.

Kto może uzyskać licencję transportową?

O licencję transportową może ubiegać się firma, wobec której członków organu zarządzającego lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie orzeczono prawomocnego wyroku za przestępstwa karno-skarbowe, lub umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz orzeczenia zakazującego wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego.

Dodatkowo przynajmniej jedna z osób zarządzających takim przedsiębiorstwem musi legitymować się certyfikatem kompetencji zawodowych. O licencję transportową mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak i właściciele spółek.

Gdzie uzyskać licencję transportową?

Firmy które chcą uzyskać licencję na transport krajowy, powinny udać się do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta na prawach powiatu. Tam muszą złożyć szereg dokumentów, wśród których wymienia się: oświadczenie osoby zarządzającej tym działem, odpis z rejestru KRS, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON, a także certyfikat kompetencji zawodowej i potwierdzenie posiadanego zabezpieczenia finansowego w wysokości 50 000 €. Należy również przedstawić wykaz posiadanych pojazdów i wyróżniać się dobrą reputacją.

Uzyskanie licencji międzynarodowej z kolei wiąże się z koniecznością posiadania minimum 3 lat praktyki w wykonywaniu transportu krajowego lub roku dla międzynarodowego. Należy przedstawić również certyfikat kompetencji, a także oświadczenie osoby zarządzającej transportem. Wszystkie dokumenty trzeba dostarczyć do biura do spraw transportu międzynarodowego w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu.

Polecane artykuły

Skomentuj