Pracownik 360Firma 

Pracownik 360

Na obecnym rynku pracy wiedza zdobyta podczas studiów i umiejętność analitycznego myślenia już nie wystarczą. Pracownicy powinni dziś łączyć umiejętności „twarde” z kompetencjami miękkimi, wykazywać się inicjatywą w różnych obszarach i być gotowi do stałego rozwijania swoich umiejętności. Pracodawcy doceniają takie osoby, pomagają im w rozwoju i powierzają wyższe, bardziej odpowiedzialne stanowiska.

Aby rozwój pracownika przebiegał w sposób skuteczny, działania z tym związane powinny być zróżnicowane. Największy wpływ na rozwój pracownika mają codzienne doświadczenia (70%), wymiana wiedzy i uczenie się od przełożonego i współpracowników (20%), dlatego w Skanska cenimy osoby z inicjatywą, nastawione na poszerzanie wiedzy i zdobywanie różnorodnych doświadczeń, które nie boją się podejmowania nowych zadań pozwalających im zdobywać umiejętności pod okiem bardziej doświadczonych kolegów.

Dziś np. od inżyniera oczekuje się posiadania nie tylko wiedzy technicznej, ale też pakietu dodatkowych kompetencji. Duże znaczenie mają umiejętności miękkie, np. zdolność pracy w zespole, otwartość i odpowiedzialność.

Zgodnie ze stosowanym w Skanska modelem rozwoju najszybciej uczymy się wykorzystując zdobyte informacje w praktyce, eksperymentując z nowymi sposobami działania, podejmując zadania wychodzące poza nasze podstawowe obowiązki czy zmieniając czasowo ich zakres. Umożliwiamy to naszym pracownikom m.in. poprzez udział w pracach na różnych projektach, wizyty na budowach, podczas których pracownicy wymieniają się wiedzą czy przez pracę przy międzynarodowych projektach w różnych zakątkach świata. W ramach programu wymiany pracowników Skanska Unlimited nasi fachowcy podczas półrocznego pobytu za granicą mają szansę zdobywać doświadczenie i uczyć się od specjalistów z różnych krajów.

Jednym z najlepszych sposobów rozwoju w obszarze kompetencji miękkich, do którego zachęcamy naszych pracowników, jest dzielenie się ich własną wiedzą. Jest to możliwe np. dzięki objęciu funkcji trenera wewnętrznego na szkoleniach tematycznych, zostanie opiekunem nowych pracowników lub mentorem.

Niezwykle ważne jest także uczenie się od innych – wykorzystywanie informacji zwrotnej otrzymywanej od przełożonego, obserwowanie bardziej doświadczonych pracowników czy korzystanie ze wsparcia mentora. Pracownicy naszej firmy mogą także kontaktować się na co dzień z fachowcami w danej dziedzinie w ramach globalnych grup ekspertów i uczestniczyć w grupach projektowych.

Uzupełnianie wiedzy merytorycznej natomiast zapewniamy w ramach wewnętrznego Uniwersytetu Skanska. Obejmuje on m.in. specjalistyczne szkolenia dotyczące branży budowlanej (np. technologia betonu, kompetencja bitumiczna, geosyntetyki). Dodatkowo, dla osób, które wykorzystują język angielski w pracy i chcą szlifować jego znajomość, firma oferuje lekcje języka angielskiego.

Według analiz, aż 80% pracowników deklaruje, że rozwój w pracy stanowi dla nich większą wartość niż wygoda[1], dlatego należy pamiętać, że inwestując w rozwój pracownika nie tylko doskonalimy jakość oferowanych przez firmę usług, ale także zwiększamy szansę na zatrzymanie najlepszych specjalistów.

Polecane artykuły

One Thought to “Pracownik 360”

  1. daniel

    w większych firmach są cały czas prowadzone różne kursy czy szkolenia, aby wiedzę nadal podnosić.

Skomentuj