Wiadomości 

8 najważniejszych trendów analityki biznesowej

Kompletna wiedza na temat procesów zachodzących w firmie jest fundamentem dobrych decyzji. Pozwala zrozumieć przyczyny przemian i przebieg działań. Ułatwia także interpretację skutków podjętych czynności. Współcześni przedsiębiorcy coraz bardziej doceniają nowoczesne rozwiązania biznesowe.

Business Intelligence

Business Intelligence to proces, w trakcie którego następuje przekształcenie danych w informacje, a w dalszej kolejności w wiedzę, wykorzystywaną później do zwiększenia produktywności i efektywności organizacji.

Prawidłowe wykorzystywanie narzędzi analitycznych BI jest zależne od utworzenia wysokiej jakości hurtowni danych. Daje ona możliwość ujednolicenia i powiązania danych pozyskanych z różnych systemów informatycznych firmy.

1. Wzrost znaczenia danych w procesie zarządzania

Systemy do samodzielnego tworzenia analiz biznesowych, lepsze i bardziej zaawansowane wizualizacje danych, rozbudowane pulpity, prostszy i intuicyjny BI. To te zdefiniują kulturę zarządzania, opartej na danych.

W najbliższym czasie systemy BI do samodzielnego tworzenia analiz, staną się coraz popularniejsze wśród przedsiębiorców. Będą się rozwijały, dając znacznie więcej możliwości pracownikom. Tym samym coraz większa rzesza użytkowników końcowych będzie w stanie samemu tworzyć wiarygodne raporty. Podejmowane przez nich decyzje będą oparte o wartościowe dane, co poprawi jakość pracy oraz uprości procesy decyzyjne.

2. Wzrost znaczenie samodzielnych narzędzi analitycznych

Współczesny biznes wymaga od przedsiębiorców szybkich działań. Ekspresowo podejmowanych decyzji. Nie ma czasu, by czekać na pracochłonne analizy, opracowane przez specjalistów. Z tego względu coraz popularniejsze stają się samoobsługowe narzędzia analityczne, dzięki którym każdy użytkownik może samodzielnie wygenerować potrzebne analizy.

3. Wizualizacja danych i pulpity menedżerskie

Wizualizacje danych i pulpity menedżerskie pozwalają lepiej zrozumieć panujące trendy oraz wyłapać ewentualne anomalie. Usprawniają myślenie analityczne i są znacznie prostsze w zrozumieniu od tabel. Ludzki umysł znacznie łatwiej przyswaja dane w postaci grafiki, niż tabel. Odciążając go od trudnego procesu przetwarzania liczb, umożliwia się mu analizować, porównywać i wnioskować. Praca staje się bardziej efektywna i prostsza.

Dzięki bogatszym danych i większej dostępności rozwiązań BI, pracownicy będą w stanie podejmować bardziej trafne decyzje, eliminując zbędne dane i bazując na wiarygodnych informacjach, pochodzących z hurtowni danych.

4. Koniec wielogodzinnego tworzenia analiz

Nowe rozwiązania BI wprowadzą ogromną oszczędność czasu i kosztów, związanych z opracowaniem raportów.

Zarówno duże korporacje jak i małe firmy rodzinne będzie stać na systemy Business Intelligence, umożliwiające analitykę danych w czasie rzeczywistym. Dzięki wykorzystaniu technologii in-memory istnieje możliwość bardzo szybkiej analizy dużej ilości danych. Nie trzeba budować hurtowni danych ani kostek analitycznych.

Firmy zrezygnują z wolnych, czasochłonnych rozwiązań analitycznych. Wraz z pojawieniem się szeregu innowacji, organizacje poznają nowe możliwości. Wzrasta ilość narzędzi umożliwiających szybką integrację danych. Platformy analityczne, które nie będą wystarczająco szybkie, zostaną zastąpione przez nowe.

5. Sztuka opowiadań analitycznych

Odpowiednia narracja jest kluczowym czynnikiem komunikacji wyników liczbowych, w szczególności dla osób nieanalitycznych. Ważne jest, by systemy analityczne pozwalały, na podstawie liczb, stworzyć właściwą i łatwą do zrozumienia historię.

W przypadku nowoczesnej analityki biznesowej, jeden obraz znaczy więcej niż setki liczb, a prosty tekst narracji pozwala wyróżnić, opisać oraz wyjaśnić funkcjonalności w sposób łatwo przyswajalny dla użytkowników.

6. Wzrost znaczenia analityki predykcyjnej (Predictive Analitycs)

Przyszłość biznesu związana jest ze zdobywaniem informacji, pochodzących z istniejących zbiorów danych, w celu określenia wzorów i przewidywania przyszłych zdarzeń oraz trendów. W działalności firm, analizy predykcyjne są wykorzystywane do obserwacji bieżących oraz historycznych danych, tak by prognozować zachowania klientów oraz identyfikować potencjalne możliwości oraz zagrożenia.

Badania wskazują, że w najbliższych latach nastąpi rozwój modeli prognostycznych, a także wzrost świadomości korzyści, jakie mogą osiągnąć przedsiębiorcy, wykorzystując analizy predykcyjne. Coraz powszechniejsze staną się także narzędzia pozwalające prognozować.

7. Coraz większe znaczenie chmury

Dane oraz aplikacje zarówno na platformie chmurowej jak i on-premise będą się przenikać umożliwiając wydajne zarządzanie opartą na danych.

W najbliższych latach chmura nabierze jeszcze większego znaczenia, zarówno jako źródło danych, jak i platforma BI. Mobilny dostęp do narzędzi analitycznych stanie się standardem, umożliwiając dostęp do analiz biznesowych w dowolnym miejscu i czasie. Integracja systemów analitycznych z chmurą pozwoli czerpać znacznie więcej korzyści dla przeciętnego użytkownika oraz umożliwi wgląd w aktualne dane firmy.

8. Integracja z systemami ERP

Wiele organizacji od lat zmaga się z rosnącą ilością informacji oraz danych. Dodatkowo rozwój rynku zmuszają kadrę zarządzającą do szybkiego podejmowania decyzji biznesowych, opartych na aktualnych danych liczbowych. W takich przypadkach niezwykle ważne okazują się systemy BI, narzędzia analityczne pozwalające uzyskać przewagę konkurencyjną.

Ogromnym wyzwaniem dla firm w czasach gospodarki cyfrowej będą procesy analizowania, filtrowania i interpretowania danych. Muszą one odbywać się w czasie rzeczywistym, przy szybko zmieniających się warunkach. Innowacyjne systemy ERP jak Microsoft Dynamics NAV, posiadają możliwość integracji z narzędziami analitycznymi, dzięki czemu, użytkownicy otrzymują dostęp do kompletnych danych i informacji biznesowych.

Targit Decision Suite

Targit Decision Suite to system Business Intelligence, w pełni kompatybilny z systemem ERP – Microsoft Dynamics NAV, umożliwiający samodzielne tworzenie analiz, raportów z różnego typu źródeł oraz pulpitów menedżerskich. Narzędzie dostarcza kluczowych informacji służących podejmowaniu efektywnych decyzji biznesowych. Targit Decision Suite wspiera także prace analityczne, kontrolingowe, prognozowanie wyników i zarządzanie ryzykiem. Wykorzystuje najnowsze technologie in-memory i hurtownie danych.

Polecane artykuły

Skomentuj