Masz dość kierowania biznesem, który nie należy do Ciebie? Przejmij firmę z funduszami private equityWiadomości Firma 

Masz dość kierowania biznesem, który nie należy do Ciebie? Przejmij firmę z funduszami private equity

Kadra zarządzająca ma tę zaletę, że świetnie rozumie specyfikę danej firmy. Coraz więcej instytucji finansowych jest skłonnych zapewnić menedżerom środki na przejęcie biznesu – czyli tzw. wykup menedżerski. Z pomocą przychodzą tutaj banki, fundusze inwestycyjne, fundusze private equity, a nawet tzw. aniołowie biznesu.

Kadra zarządzająca firmą może ją przejąć na własność w ramach wykupu menedżerskiego (MBO – Management Buy Out) bądź wykupu lewarowanego (LBO – Leveraged Buy Out). Niezależnie jednak od tego, które z tych rozwiązań wybierze , podjęte przedsięwzięcie będzie wymagało poniesienia ogromnych nakładów finansowych, a także wsparcia wiarygodnego partnera kapitałowego np. funduszu private equity. Zapewni on nie tylko niezbędne finansowanie, ale również wiedzę, doświadczenie i kontakty – elementy, które znacznie ułatwią i przyśpieszą przebieg całej transakcji.

Czym jest wykup menedżerski?

Wykup menedżerski polega na zakupie udziałów, akcji bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jego dotychczasowych właścicieli. Transakcja ta przeprowadzana jest przez kadrę zarządzającą, która realizuje ją przy większym lub mniejszym wsparciu finansowym i merytorycznym ze strony instytucji zewnętrznych. I choć można wyróżnić wiele różnych wariantów takiej transakcji (występuje np. wykup realizowany przez menedżerów spoza przedsiębiorstwa, czy też wykup w którym nowymi właścicielami zostają dotychczasowi nie tylko menedżerowie ale i pracownicy firmy), to jednak największą popularnością cieszą się wykupy MBO i LBO.

Transakcje MBO i LBO –jak menedżerowie stają się właścicielami swoich firm

W przypadku wykupu menedżerskiego MBO dotychczasowa kadra zarządzająca samodzielnie lub we współpracy np. z funduszem private equity staje się właścicielem największego pakietu udziałów/akcji firmy. W takich transakcjach wiodącą rolę odgrywają menedżerowie; ich udział w kapitale firmy wynosi co najmniej 10-15 – a nierzadko i więcej – procent.

Wykup menedżerski może też przybierać postać wykupu lewarowanego – gdzie transakcja jest inicjowana przez fundusz private equity. W takim modelu nawet do 90% wartości operacji finansowane jest długiem, a kluczowy wpływ na przebieg transakcji ma fundusz.

Warto jednak podkreślić, że jeśli chodzi o zaplanowanie transakcji, zarządzanie firmą po jej przejęciu, a także wykorzystanie długu do sfinansowania przedsięwzięcia, to w obydwu wariantach zdecydowanie najistotniejszą rolę odgrywają menedżerowie.

Ogólny schemat wykupu z udziałem funduszu private equity

Choć nie ma dwóch jednakowych transakcji wykupu menedżerskiego, to w każdym tego typu przedsięwzięciu powtarza się kilka charakterystycznych etapów. Poniżej przedstawiamy, jak przebiega taka operacji w przypadku współpracy z – pionierem na polskim rynku funduszy private equity – funduszem Avallon.

  1. Nawiązanie kontaktu i ocena projektu. Menedżerowie kontaktują się ze specjalistami funduszu Avallon, którzy – po uzyskaniu niezbędnych informacji o przedsiębiorstwie i planowanej transakcji – sporządzają wstępną ocenę atrakcyjności projektu. W przypadku zainteresowania inwestycją kapitałową, menedżerom zostanie zaproponowane podpisanie listu intencyjnego.
  2. Biznesowe „due dilligance”. Gruntownie badana jest kondycja finansowa przedsiębiorstwa, a także obszar prawno-podatkowy w jakim funkcjonuje.
  3. Ustalenia pomiędzy funduszem a menedżerami. Fundusz i menedżerowie wspólnie omawiają rezultaty przeprowadzonych analiz, a następnie uzgadniają kluczowe warunki ewentualnej współpracy.
  4. Sformułowanie oferty. Specjaliści funduszu wraz z menedżerami uzgadniają kształt oferty zakupu udziałów/akcji, która będzie stanowiła punkt wyjścia przy negocjacjach z obecnymi właścicielami.
  5. Pozyskanie dodatkowych informacji (punkt nieobligatoryjny). Może pojawić się po wstępnych rozmowach z dotychczasowymi właścicielami. Najczęściej dokonywana jest pogłębiona analiza obszaru prawno-podatkowego, a także kwestii związanych z ochroną środowiska.
  6. Negocjacje i uruchomienie finansowania. Strony dążą do wypracowania satysfakcjonującego dla siebie kompromisu (fundusz jest przygotowany na odegranie wiodącej roli w negocjacjach). W przypadku zawarcia porozumienia uruchamiane jest finansowanie, które rozpoczyna zarazem proces przejęcia firmy przez menedżerów.
  7. Zamknięcie transakcji wykupu. Uzgadniane są szczegóły dotyczące transakcji, a następnie – podpisywane wszystkie umowy, umożliwiające uruchomienie finansowania i zamknięcie całej transakcji.

O tym, co jeszcze o współpracy z funduszem private equity muszą wiedzieć menedżerowie, można przeczytać na stronie www.avallon.com.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Dla menedżerów, zdobycie kontroli nad spółką oznacza szansę na urzeczywistnienie własnej wizji rozwoju firmy oraz pełniejsze wykorzystanie jej potencjału. Oznacza również szansę na rozwinięcie własnych umiejętności zarządczych i biznesowych, czy też po prostu posiadanie własnej, dobrze prosperującej firmy. Korzyści jest zatem naprawdę wiele, i co ważne – dzięki takim podmiotom jak fundusze private equity – dostęp do nich mogą zapewnić sobie nawet ci menedżerowie, którzy zgromadzili stosunkowo niewielki kapitał własny.


artykuł sponsorowany

Polecane artykuły

One Thought to “Masz dość kierowania biznesem, który nie należy do Ciebie? Przejmij firmę z funduszami private equity”

  1. erys

    właśnie słyszałem o tym, ale nie wiedziałem na czym to polega, dzięki 😀

Skomentuj