Filip Aryanowivz o asymilacji pracownikówFirma 

Asymilacja cudzoziemców pracujących w Polsce

Braki kadrowe to od dłuższego czasu problem wielu polskich przedsiębiorców. Coraz częściej jedynym sposobem na poprawę sytuacji nie tylko małych firm, ale i dużych przedsiębiorstw staje się zatrudnienie pracownika z Ukrainy. Cudzoziemcy podejmujący pracę w Polsce, zwłaszcza ci, którzy współpracują z agencją pracy taką jak Bisar, na ogół wykazują zadowolenie z warunków pracy i poziomu życia w naszym kraju. Sprzyja temu m.in. łatwa asymilacja pracowników ze Wschodu, w tym m.in. pracowników z Ukrainy oraz pracowników z Azji.

Pracownicy ze Wschodu w Polsce

Polski rynek pracy jest niezwykle atrakcyjny dla wielu pracowników ze Wschodu, a wśród nich m.in. dla pracowników z Ukrainy oraz pracowników z Azji. Zatrudniać obcokrajowców na terenie RP mogą zarówno małe, rodzinne firmy, jak i duże przedsiębiorstwa o zasięgu krajowym lub nawet międzynarodowym. Jak informuje Filip Aryanowicz, zatrudnienie pracownika z Ukrainy z wielu względów jest korzystne zarówno dla pracodawcy, jak również dla cudzoziemca. Ukraińcy w Polsce zarabiają o wiele więcej niż w swoim ojczystym kraju. Praca cudzoziemców jest również wyjątkowo korzystna dla pracodawcy. Pracownicy ze Wschodu doceniani są między innymi za sumienność, dokładność, uczciwość i rzetelność przy wykonywaniu powierzonych im obowiązków. Nie stanowi dla nich żadnego problemu praca po godzinach oraz w weekendy (często ich dzień roboczy trwa nawet 12 godzin). Ponadto pracownicy zza wschodniej granicy nie mają większych problemów z asymilacją do życia społecznego w Polsce. Nic dziwnego, że rośnie zapotrzebowanie na pracowników ze Wschodu w transporcie, logistyce, budownictwie, hotelarstwie, gastronomii, przetwórstwie, produkcji i rolnictwie.

Asymilacja pracowników z Ukrainy

Zatrudniani coraz częściej przez polskich przedsiębiorców pracownicy z Ukrainy bardzo szybko asymilują się społecznie w naszym kraju oraz niezwykle łatwo przystosowują się do obowiązujących zasad w pracy. Jak wielokrotnie wspominał już Filip Aryanowicz, w przypadku pracowników z Ukrainy podejmujących pracę w Polsce nie ma żadnych problemów z komunikacją. Większość Ukraińców przynajmniej w stopniu podstawowym zna lub rozumie język polski i dość łatwo porozumiewa się z Polakami. Związane jest to w dużej mierze z faktem podobieństwa języka ukraińskiego do polskiego oraz z wcześniejszymi kontaktami niektórych pracowników ze Wschodu z naszym krajem lub naszymi rodakami. W asymilacji pomaga również wspólna przeszłość historyczna, podobieństwo kulturowe oraz bardzo bliskie położenie geograficzne obu naszych państw. Wiele wyników badań pokazuje ponadto, że Polacy w większości pozytywie lub neutralnie odnoszą się do pracowników spoza granic naszego kraju.

Filip Aryanowicz o procesie asymilacji pracowników z Azji

Na warunki pracy i płacy nie narzekają nie tylko pracownicy z Ukrainy, ale również coraz częściej zatrudniani przez polskich przedsiębiorców pracownicy z Azji. W ich przypadku może pojawić się nieco większy problem związany z komunikacją, ze względu na znaczne różnice językowe. Jak tłumaczy Filip Aryanowicz (https://filip-aryanowicz.pl/), wiceprezes agencji pośrednictwa pracy Bisar – rozwiązaniem tego problemu, zwłaszcza w przypadku większego zapotrzebowania na pracowników przez przedsiębiorstwa jest zatrudnianie większych grup cudzoziemców ze Wschodu wraz z koordynatorem/tłumaczem. Pomimo dzielących Polskę i kraje Dalekiego Wschodu znacznych odległości oraz różnic kulturowych – wielu pracowników z Azji potrafi doskonale przystosować się do panujących w Polsce warunków życia społecznego oraz warunków pracy. Pracownicy z Azji dość chętnie uczą się języka polskiego oraz polskich obyczajów, dlatego również proces ich asymilacji
przebiega sprawnie.

 

Zobacz także:

http://hydraportal.pl/obcokrajowiec-w-zespole-artykul-filipa-aryanowicza/
https://apem.com.pl/filip-aryanowicz-roznica-miedzy-leasing-pracownikow-a-outsourcingiem/

Polecane artykuły

Skomentuj