Banki stawiają na innowacyjne start-upyBankowość Wiadomości 

Banki stawiają na innowacyjne start-upy

Rynek finansowy staje się coraz bardziej zaawansowany technologicznie. Duża w tym zasługa innowacyjnych start-upów pracujących nad rozwiązaniami, które mogą zrewolucjonizować bankowość. Dlatego instytucje finansowe wybierają współpracę zamiast konkurencji z tymi podmiotami. Z początkiem marca PKO Bank Polski uruchomił kolejny konkurs dla innowacyjnych start-upów z branży finansowej. Celem jest ułatwienie komercjalizacji najlepszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań. 

– Banki powinny angażować się we wspieranie start-upów FinTech ze względu na wzrost innowacyjności rynku finansowo-technologicznego. Z drugiej strony, powinny też czerpać z nich inspiracje, ponieważ to nieunikniona kolej rzeczy. Jeżeli nie będziemy obserwować młodych firm, rozwijających innowacyjne rozwiązania, to zatrzymamy się w miejscu – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Grzegorz Pawlicki, dyrektor Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta w PKO Banku Polskim.

Dzięki współpracy mikrofirmy uzyskują wsparcie i finansowanie w pierwszych etapach swojej działalności, a duże banki stają się coraz bardziej innowacyjne.

– Tego typu rozwiązania mogą wrzucić drugi bieg w innowacyjności polskiego sektora bankowego. Banki mogą je zasymilować i na tej bazie uatrakcyjnić ofertę dla klientów, podnosząc swoją konkurencyjność. Instytucje finansowe powinny wchodzić w dialog ze start-upami, ponieważ one zmuszają wewnętrzne struktury w bankach do tego, aby myśleć w sposób bardziej kreatywny, bardziej innowacyjny, żeby stawiać znaki zapytania zastanych procesów i nieustannie pracować nad ulepszeniami. To jest jak najbardziej właściwa strategia – zaznacza Piotr Helbich, dyrektor Biura Kart i Płatności w PKO Banku Polskim.

Branża FinTech rośnie dynamicznie na całym świecie. Firma doradcza PwC prognozuje, że w nadchodzących latach start-upy mogą przejąć do 33 proc. światowego rynku usług finansowych. Instytucje bankowe, które nie chcą zostać w tyle, muszą wypracować model czerpania wzorców i współpracy ze start-upami finansowymi.

Z początkiem marca ruszył nabór do kolejnej edycji ścieżki akceleracyjnej „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”, której celem jest wsparcie młodych i innowacyjnych start-upów z branży finansowej. To część programu prowadzonego wspólnie z MIT Enterprise Forum Poland. Wybranym przedsiębiorcom największy polski bank udzieli wsparcia mentorskiego i wesprze ich w trakcie procesu komercjalizacji nowego produktu bądź usługi.

– Ścieżka jest dedykowana start-upom z branży finansowej, które posiadają w tym obszarze unikalną technologię. Mamy mentorów wyznaczonych spośród kadry zarządzającej, prowadzimy warsztaty i tworzymy środowisko działów laboratoryjnych, gdzie start-upy mogą przetestować swoją technologię. Chcemy współpracować ze start-upami, tak aby wyłuskać najfajniejsze i najciekawsze pomysły bądź wesprzeć nasze innowacyjne produkty – mówi Grzegorz Pawlicki.

Start-upy, które chcą wziąć udział w programie, mogą zgłaszać swój akces do 15 maja. Po tym czasie zostanie wybranych 25 najlepszych projektów, z których 5 ma dotyczyć obszaru finansów. Wśród finalistów znajdą się te start-upy, które mają największy potencjał biznesowy i odpowiednio dojrzały, dopracowany pomysł na działalność.

Program MIT Enterprise Forum Poland uzyskał finansowanie z rządowego programu ScaleUp, realizowanego przez PARP. Dzięki temu wyłonione w konkursie mikrofirmy mogą liczyć na granty w maksymalnej wysokości 200 tys. zł na dofinansowanie działalności oraz do 50 tys. zł na usługi związane z rozwojem start-upu. Ponadto, piątka najlepszych wyjedzie na tygodniowe szkolenie do Massachusetts Institute of Technology, jednej z najlepszych uczelni technologicznych na świecie, która mieści się w Bostonie.

W poprzednim, jesiennym naborze do ścieżki akceleracyjnej „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” zgłoszono 26 aplikacji, co było najlepszym dotychczas wynikiem w ramach całego programu. Spośród nich wybrano szóstkę najlepszych, które PKO Bank Polski objął wsparciem i mentoringiem.

– Jako mentor wspieram start-up, który pracuje nad stworzeniem inteligentnego asystenta CRM dla działów sprzedażowych. W trakcie wspólnych spotkań dzielę się swoim doświadczeniem w obszarze bankowości i przedsiębiorczości. W trakcie regularnych telekonferencji omawiamy te elementy, przy których założyciele start-upu potrzebują spojrzenia z innej perspektywy, skonsultowania jakiegoś rozwiązania – mówi Elżbieta Jarmusz, dyrektor ds. partnerstw strategicznych w PKO Banku Polskim, która pełni rolę mentora w programie prowadzonym wspólnie z MIT Enterprise Forum Poland.

– Dopiero rozpoczynamy współpracę z dużymi podmiotami i PKO BP naprowadza nas na te elementy, które są ważne w tym procesie. Jesteśmy po wielu spotkaniach wewnętrznych, a wszystkie uwagi, zarówno biznesowe, jak i technologiczne, na bieżąco wprowadzamy w życie i poprawiamy jakość naszego rozwiązania – mówi Jagoda Pieścicka, założycielka Nu Delta.

Start-up Nu Delta, który zakwalifikował się do programu w jesiennym naborze, stworzył rozwiązanie nazwane roboczo „fotoprzelewem”. Za pomocą jednego kliknięcia i zdjęcia dane z faktury są przez aplikację mobilną automatycznie rozpoznawane, sczytywane i uzupełniane w bankowym formularzu przelewu.

– Zaczęliśmy od faktur, ale nasza technologia jest na tyle elastyczna, że jesteśmy w stanie odczytywać wszelkie możliwe dokumenty: dowody osobiste, umowy czy wewnętrzne dokumenty bankowe, i przenosić je z formatu papierowego do elektronicznego – mówi Jagoda Pieścicka.

Piotr Helbich zauważa, że program wsparcia dla innowacyjnych start-upów finansowych zbiega się w czasie z nowymi regulacjami prawnymi w Europie, które mają otworzyć rynek usług finansowych. Unijna dyrektywa PSD2, uchwalona w 2015 roku, ma na nowo uregulować rynek usług płatniczych, uwzględniając rozwój FinTechów i digitalizację branży finansowej w ostatnich latach.

Polecane artykuły

One Thought to “Banki stawiają na innowacyjne start-upy”

Skomentuj