znaki bhpWiadomości 

Do czego służą znaki BHP?

Znaki BHP są nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu. Tabliczki z ostrzeżeniami, zakazami lub nakazami znajdują się praktycznie w każdym budynku użyteczności publicznej. Jakie funkcje pełnią znaki BHP i co je wyróżnia?

Jakie są rodzaje znaków BHP?

Znaki BHP to szeroka grupa produktów, która stosowana jest w większości obiektów użyteczności publicznej. Charakterystyczne tabliczki można znaleźć m.in. w szkołach, szpitalach, budynkach administracyjnych czy nawet biurach i blokach mieszkalnych.

Znaki BHP dzielą się na pięć podstawowych grup, które są różne pod względem intencji przekazu. Wśród tabliczek znajdują się znaki:

  • ewakuacyjne,
  • ostrzegawcze,
  • informacyjne,
  • zakazy,
  • nakazy.

Oprócz tego w przestrzeni publicznej funkcjonują również tablice przeciwpożarowe, instrukcje związane z branżowymi wymaganiami czy oznaczenia budynków i terenów, na których mają miejsce niebezpieczne prace.

Do każdego typu znaku przypisany jest konkretny kolor. Przykładowo oznaczenia ewakuacyjne przybierają barwę zieloną, zakazy są czerwone, a znaki ostrzegawcze świecą po oczach intensywną żółcią. Podział kolorystyczny ułatwia rozpoznanie potencjalnego zagrożenia, a także przyspiesza proces reagowania w sytuacjach ryzykownych.

Czym charakteryzują się znaki BHP?

Chociaż znaki BHP różnią się pod względem informacyjnym i kolorystycznym, to mają kilka cech wspólnych. Przede wszystkim każde z oznaczeń stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny jest wykończone w podobnym stylu.

Znaki BHP mają formę piktogramów, ponieważ są one bardzo czytelne i dobrze widoczne nawet z dużej odległości. Minimalistyczne wykończenie znaków ułatwia także ich rozpoznane w trudnych warunkach, np. przy zadymieniu. Poza tym ujednolicona forma oznaczeń sprawia, że każdy człowiek może je z łatwością zinterpretować.

Wśród cech, które charakteryzują znaki BHP, znajdują się też odpowiednie wymiary. Właściwa wielkość tabliczek jest istotna, ponieważ to ona w głównej mierze decyduje o widoczności oznaczenia oraz przejrzystości informacji na nim zawartych.

Czy znaki BHP muszą spełniać jakieś normy?

Warto pamiętać, że kwestie związane z wykończeniem znaków BHP są uregulowane przez europejskie, a nawet międzynarodowe instrukcje. Oznaczenia służące zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny powinny spełniać wymagania dyrektywy 92/58/EWG, a także normy ISO 7010 czy wielu innych dokumentów. Zastosowanie nieodpowiedniej infrastruktury BHP bywa niebezpieczne, a także kosztowne. Za złe oznaczenia lub nieodpowiednie ich rozmieszczenie można dostać karę finansową.

Polecane artykuły

Skomentuj