Egzekucja komorniczaFinanse 

Egzekucja komornicza z perspektywy wierzyciela – jak przebiega?

Odzyskanie długu z perspektywy wierzyciela jest często jego być albo nie być, zwłaszcza jeśli należność związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomyślne rozstrzygnięcie sprawy sądowej i uzyskanie tytułu wykonawczego nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów. Jest to dopiero początek drogi do odzyskania wierzytelności. O jej zwrot, trzeba walczyć dalej, bo czynności egzekucyjne nie są automatyczne. Działanie wierzyciela nadal jest tutaj niezbędne.

Jak wybrać komornika?

Po uzyskaniu wyroku sądowego z klauzulą wykonalności, czyli tytułem wykonawczym, musimy udać się do komornika. W tym zakresie mamy dość swobodne pole manewru, bo przynajmniej w teorii możemy wybrać każdego komornika na terenie kraju.

Ostatnie regulacje prawne wprowadziły jednak pewne ograniczenia w tym zakresie i jeśli komornik ma zbyt dużo spraw lub małą skuteczność, a region jego działania jest inny niż miejsce zamieszkania dłużnika, to niestety, ale będzie on musiał odmówić wykonania zadania.

Dlatego najlepiej jest zwracać się w celu prowadzenia egzekucji komorniczej do komorników, którzy działają przy sądach rejonowych właściwych dla miejsca zamieszkania dłużnika. Co najważniejsze, aby rozpocząć współpracę z wybranym komornikiem, musimy złożyć do jego kancelarii wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Do wniosku musi być załączony oryginał tytułu wykonawczego oraz dokładne dane zarówno wierzyciela, jak i dłużnika oraz wykaz roszczeń wierzyciela względem dłużnika.

Zakres uprawnień komornika

Komornicy, jako funkcjonariusze publiczni, mają bardzo szeroki zakres uprawnień, co znacznie ułatwia im odzyskiwanie wierzytelności. W przypadku należności pieniężnych komornicy mogą prowadzić wielowymiarową egzekucję z różnych części majątku dłużnika, nie wliczając w to nieruchomości – ponieważ egzekucja z nieruchomości lub jej części może odbyć się tylko na wniosek wierzyciela.

Komornik może zająć rachunek bankowy, a także ruchomości dłużnika. Może również zlicytować poszczególne elementy majątku na poczet wierzytelności. Komornicy mogą powiadamiać pracodawców o toczonym się postępowaniu egzekucyjnym względem ich pracownika. Mogą również dokonać przeszukania nieruchomości dłużnika – także z wykorzystaniem środków przymusu, co dobywa siew asyście funkcjonariuszy policji.

Współpraca wierzyciela z komornikiem

Praktycznie wszystkie czynności komornika, jakie będzie on podejmował w naszej sprawie, muszą być zawnioskowane przez wierzyciela. Dlatego też, jeśli np. nie znamy dokładnie stanu majątkowego dłużnika i chcemy, aby komornik zorientował się w tym temacie, to musimy złożyć wniosek o dokonanie spisu inwentarza lub spisu majątku. Przy czym trzeba pamiętać, że takie czynności są płatne, z resztą tak jak szereg innych czynności komorniczych.

Wydatki pokrywa początkowo wierzyciel, są one jednak doliczane do wierzytelności, czyli w efekcie spadają one na dłużnika. I to właśnie te koszty związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego są wierzycielowi zwracane w pierwszej kolejności.

Jak widać, egzekucja komornicza wymaga sprawnej współpracy wierzyciela z komornikiem. Od tego zależy jej sukces. Oczywiście wierzyciel, jako laik prawa, może być nieco zagubiony w gąszczu przepisów i wniosków. Dlatego dobry komornik powinien przeprowadzić wierzyciela przez wszystkie formalności związane z egzekucją komorniczą, tak, aby wszystko zakończyło się dla obu stron pomyślnie.

Partnerem artykułu jest kancelaria komornicza Warszawa Bemowo.

Polecane artykuły

Skomentuj