Gdy stały kontrahent nie płaci należnościFirma Finanse 

Gdy stały kontrahent nie płaci należności

Problem z nierzetelnymi kontrahentami, nie płacącymi w terminie faktur zna w zasadzie każda firma udzielająca kredytu kupieckiego. Zatory płatnicze zawsze się zdarzają i nawet najdoskonalsza polityka prewencyjna zarządzania należnościami nie ustrzeże przed ich powstaniem.

Jeśli już spotkamy się z taką sytuacją, najważniejszą zasadą jest szybka reakcja na powstały problem. Czekanie tygodniami na to, aż klient ureguluje zaległość jest największym błędem, jaki popełnia wiele firm, które w przypadku długoterminowych relacji biznesowych boją się reakcji klienta i jego utraty w wyniku upominania się o pieniądze. Pamiętać należy, że właśnie w przypadku stałych klientów nagłe opóźnienie w zapłacie może świadczyć nie tyle o nieuczciwości firmy, co o pojawieniu się poważniejszych problemów finansowych.

Gdy relacje handlowe są częste, dobrym pomysłem jest przypominanie klientowi o zbliżającym się terminie płatności. Przypomnienie takie może być wysłane listem, pocztą elektroniczną lub ustnie za pośrednictwem przedstawiciela handlowego. Gdy pomimo przypomnienia nie odnotujemy terminowej wpłaty, należy niezwłocznie wysłać pisemne wezwanie do zapłaty oraz wyjaśnić problem z kontrahentem, w wyniku którego winna być określona konkretna data wpłaty.

Niewywiązanie się z tego ustalonego przez obie strony terminu powinno skutkować zdecydowanymi działaniami ze strony wierzyciela w postaci wstrzymania kolejnych dostaw towaru, skierowania sprawy do firmy windykacyjnej lub na drogę posstępowania sądowego. To, jaką formę będzie miała reakcja, zależy indywidualnie od danej sytuacji. Najważniejsze by reakcja była jak najszybsza, gdyż skutki nie podjęcia działań w odpowiednim czasie mogą być przykre i nie do naprawienia.

Polecane artykuły

One Thought to “Gdy stały kontrahent nie płaci należności”

  1. Edyta_K

    oj tak, na pewno wykorzystam

Skomentuj