Wiadomości 

Karta pobytu dla cudzoziemca – jak się o nią starać?

Karta pobytu jest bardzo ważnym dokumentem, który zezwala cudzoziemcowi na przebywanie w obcym kraju i legalne przekroczenie jego granic. W połączeniu z ważnym paszportem jest również potwierdzeniem tożsamości. Jak się o nią starać?  Podpowiadamy. 

Czym jest karta pobytu i dlaczego jest ważna?

To dokument, który wydawany jest na podstawie udzielonego pozwolenia na pobyt. Jeśli interesuje nas, np. karta pobytu dla cudzoziemca w Krakowie, to zdecydowanie warto zainteresować się tym tematem. Ostatnie lata  to przede wszystkim ciągłe zmiany, również w sprawie globalizacji. Większość krajów otwiera się na osoby innych narodowości. Uzyskanie karty pobytu nie zawsze jest jednak proste. Warto pamiętać, że taki dokument daje uprawnionemu możliwość do wielokrotnego przekraczania granic innego kraju bez konieczności posiadania wizy.

Forma karty stałego pobytu przypomina dowód, ponieważ informacje zawarte na dokumentach są takie same. Należą do nich między innymi imię, nazwisko, imiona rodziców, data oraz miejsce urodzenia, płeć, a także obywatelstwo. Warto zaznaczyć, że karta ta ma również pesel, o ile ten został wcześniej nadany oraz nazwę organu, wydającego kartę. Istnieje kilka rodzajów zezwoleń, należą do nich między innymi zezwolenie na pobyt czasowy bądź stały, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych bądź ochrona międzynarodowa.

Jak starać się o kartę pobytu?

Aby otrzymać stosowne zezwolenie, należy spełnić kilka warunków. Jednym z kryteriów jest wykształcenie. Obcokrajowiec może zapisać się do szkoły na terenie kraju i tym samym legalnie pozostawać na terytorium Rzeczpospolitej. Kolejną możliwością jest własna działalność. Odpowiednie organy zawsze sprawdzają, czy działalność nie jest fikcyjna oraz kontrolują wszelkie dochody. Do tymczasowego przebywania na terytorium innego kraju zezwala również podjęcie przez obcokrajowca pracy na umowę o pracę bądź zlecenie. Sprawy tej rangi można załatwić w wydziałach spraw obywatelskich i cudzoziemców wchodzących w skład urzędów wojewódzkich.

 

 

Polecane artykuły

Skomentuj