Firma Wiadomości 

Pracownicze Plany Kapitałowe – sprawdź najważniejsze informacje

Już od lipca 2019 roku najwięksi pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników mają obowiązek wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Przystąpienia do programu jest dobrowolne dla pracowników i jednocześnie obowiązkowe dla pracodawców. Daje to możliwość zwiększenia bezpieczeństwa finansowego Polaków. Jakie są założenia PPK i jakie korzyści z tego płyną?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to długoterminowe, prywatne plany gromadzenia oszczędności emerytalnych, które automatycznie obejmą wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, natomiast osoby pomiędzy 55 a 69 rokiem życia będą mogły przystąpić do programu po złożeniu oświadczenia woli. Każdy członek PPK może w dowolnym momencie zrezygnować z programu. Niebawem obowiązek przystąpienia do PPK będzie dotyczył pracodawców zatrudniających przynajmniej 1 osobę. Dobrowolny dla pracowników program skierowany jest do ponad 11 milionów Polaków.

Jakie są obowiązki pracodawcy wprowadzającego PPK?

W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawca oraz pracownik będą wpłacali na dedykowane konto dwie składki – składkę podstawową oraz dobrowolną składkę dodatkową. Warto wiedzieć, że dla osób, które będą aktywnie uczestniczyć w programie zostaną przygotowane specjalne dopłaty finansowane z Funduszu Pracy.

Jak to wygląda w praktyce? Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 1,5% wynagrodzenia brutto, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy oraz 2% wynagrodzenia od uczestnika programu. Ponadto może on zadeklarować wpłatę dodatkową do 2% wynagrodzenia, czyli łącznie 4%, a pracodawca do 2,5%. Oznacza to, że na konto uczestnika w PPK może trafić łączna wpłata od 3,5% do 8% wynagrodzenia. Oszczędności na emeryturę mogą być w każdej chwili wypłacone pracownikowi lub po 60 roku życia bez względu na płeć (1/4 kwoty oszczędzający otrzyma jednorazowo, a pozostałe środki w 120 miesięcznych ratach). Obowiązkiem pracodawcy jest wybór instytucji finansowej z porozumieniu z pracownikami

Jakie korzyści niesie za sobą PPK dla pracodawców?

Korzyści dla pracownika są oczywiste – inwestuje w swoją emeryturę, zapewniając bezpieczeństwo finansowe. A jakie są korzyści dla pracodawcy? Przede wszystkim pomaga on swoim pracownikom w lepszym zabezpieczeniu przyszłości. Pracodawca, który dba o interesy pracownika cieszy się lepszym wizerunkiem na rynku pracy oraz zachęca do rekrutacji. Ponadto pracodawca stwarza możliwość utrzymania najlepszych pracowników – dodatkowe benefity mogą wpłynąć na mniejszą rotację. Kolejną korzyścią dla pracodawcy jest fakt, że od wpłaty minimalnej nie odlicza się składek na ubezpieczenie społeczne (ulga ZUS), a koszt prowadzenia PPK zalicza się do kosztów uzyskania przychodów.

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest wbrew pozorom proste, a korzyści dla pracownika bardzo duże. Dla przykładu: pracownik przystępuje do PPK w wieku 25 lat, zarabia 3 tys. złotych brutto, pozostanie w programie do 65 roku życia, opłaca 2% dobrowolnej składki może otrzymać nawet ponad 700 zł do emerytury. Jest to zależne między innymi od planowanego, rocznego wzrostu wynagrodzenia.

Polecane artykuły

Skomentuj