Studia biznesoweWiadomości 

Dlaczego zdecydować się na studia biznesowe?

Kierunki biznesowe w ciągu ostatnich lat stają się coraz bardziej popularne. Jednym z nich jest angielski w biznesie. To on podstawą w funkcjonowaniu w świecie biznesu, gdyż to właśnie tam język angielski jest najczęściej używany. Staranie się o pracę w tej branży bez dobrej znajomości języka angielskiego jest praktycznie niemożliwe. To za pośrednictwem tego języka nawiązywane są relacje z klientami międzynarodowymi. Studiowanie angielskiego w biznesie nie tylko udoskonali posiadany warsztat językowy, ale także rozwinie tą wiedzę w kontekście biznesowym, który oparty jest na podwalinach angielskiego specjalistycznego.

Dlaczego warto studiować angielski w biznesie?

Znajomość języków obcych sprawia, że człowiek staje się bardziej otwarty i tolerancyjny wobec świata, innych kultur i narodowości. Absolwent kierunku angielski w biznesie będzie charakteryzował się biegłością w komunikowaniu się z zagranicznymi osobami oraz międzynarodowymi korporacjami. Sama znajomość angielskiego nie wystarczy, trzeba cechować się bardzo dobrą biegłością, by móc cieszyć się znacznie pokaźnymi dochodami. Kierunek ten można studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w niestacjonarnym. Studia stacjonarne zapewniają ponad 540 godzin praktycznej nauki języka angielskiego, który stanowi kompilację języka ogólnego i języka biznesowego. Ponadto ponad 300 godzin poświęca się na naukę drugiego języka obcego, tak samo jak w przypadku angielskiego – ogólnego i biznesowego. Na studiach niestacjonarnych godziny te są nieco zmniejszone. Studia te umożliwiają poznanie języków specjalistycznych, które są wykorzystywane w takich dziedzinach jak finanse, IT czy zarządzanie. To także okazja do zdobycia umiejętności z zakresu tłumaczeń w biznesie, zarządzania projektami, komunikacji międzykulturowej i korespondencji handlowej.

Jakie kursy są realizowane w trakcie studiów?

Podczas studiów studenci nabywają wiedzę z podstaw lingwistyki stosowanej, na której uczą się podstawowych zagadnień związanych z nauką o języku, cechami i funkcjami języka, produkcją i przyswajaniem go. Na warsztat kładzione są także strategie w zarządzaniu z elementami kultury korespondencyjnej, gdzie zaznajamiają się z przykładowymi narzędziami analizy strategicznej (zewnętrznej i wewnętrznej) oraz ich zastosowania. Kolejny kurs jaki jest realizowany w trakcie tej ścieżki edukacyjnej to nauka o komunikacji międzykulturowej w biznesie, gdzie następuje zapoznanie z najważniejszymi koncepcjami z zakresu komunikacji oraz funkcjonowaniem różnych stereotypów i przekłamań dotyczących ludzkiego komunikowania się. Następny przerabiany przedmiot to pragmatyka językowa, gdzie uczy się zasad najlepszego wykorzystania systemu językowego w określonej sytuacji komunikacyjnej. W toku studiów wykłada się też Etykietę i protokół dyplomatyczny w biznesie (zasady obowiązujące w dyplomacji i biznesie międzynarodowym) oraz warsztaty biznesowe, gdzie można zapoznać się ze standardami pracy oraz warsztatem analitycznym wywiadowni gospodarczych, konsultantów i doradców biznesowych.

Polecane artykuły

Skomentuj